Juridisk information

1. Information om företagets

Företagsnamn:

Ingenjörsfirma Teknoprod AB

Registrerad platsadress:

Eldarvägen 1

187-75

Täby, Sverige

Logo Teknoprod 2023

 

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Andre Dziewanowski

Telefon: +46 708 15 3365

e-post: andre@teknoprod.se

Identifikationsnummer:

SE 5562748334  (Bolagsverket, Stockholm)

2. VIKING LIGHTING namn och logotyp

Namn VIKING LIGHTING är registrerat i PRV Patent- och Registreringsverket med nummer 2016/06486 och dess ägare är Ingenjörsfirma Teknoprod AB.

Logotyp VIKING LIGHTING är registrerat i PRV Patent- och Registreringsverket med nummer 2016/06489 och dess ägare är Ingenjörsfirma Teknoprod AB https://teknoprod.se/.

3. ANSVARSFRISKRIVNING – ANSVARSFRISKRIVNING:

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Innehållet på vår webbplats skapades med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte säkerställa att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat och tar ansvar. Men enligt lagbestämmelser är vi som tjänsteleverantörer av webbinnehåll inte skyldiga att övervaka eller spåra överförd eller lagrad information från tredje part för att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende uppstår dock först när vi får kännedom om den möjliga konkreta rättsliga kränkningen. Om relevant information blir känd för oss kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll om det bryter mot lagen.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR EXTERNA LÄNKAR

Vår webbplats innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, och vi har inget inflytande över deras innehåll. Därför kan vi också göra detta för detta utländska innehåll och tar inget ansvar. Respektive leverantörer eller operatörer av sidorna är alltid ansvariga för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen. Permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är inte möjlig utan konkreta bevis på en rimlig lagöverträdelse. Vi kommer att ta bort länkar omedelbart om vi blir medvetna om några lagöverträdelser.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av svensk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, bearbetning, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens ramar kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare, d.v.s. Teknoprod AB. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören, respekterar den tredje parts upphovsrätt. I synnerhet anses innehåll från tredje part vara ett sådant märke. Om du fortfarande märker ett upphovsrättsintrång, om du blir medveten om detta, ber vi dig att informera oss om detta. Vi kommer omedelbart att ta bort sådant innehåll om vi blir medvetna om några lagöverträdelser.