סוכן מכירות

André Dziewanowski

Dyrektor Zarządzający

TEKNOPROD AB
Eldarvägen 1
SE-187 75 Täby
Sweden
Tel. kom.: +46 70 815 33 65

Tel.: +46 8 445 11 51
Fax: +46 8 98 58 20
mail: andre@teknoprod.se
www.teknoprod.se

Anna Gajewicz

Sprzedaż

TEKNOPROD AB
Eldarvägen 1
SE-187 75 Täby
Sweden
Tel. kom.: +46 72 077 64 00

Tel.: +46 8 445 11 51
mail: anna@teknoprod.se
www.teknoprod.se

Kamil Cegiełka

Sprzedaż

TEKNOSYSTEM Sp. z o.o.
Małowiejska 25
04-962 Warszawa
Polska

tel. kom.: 691 955 844
Tel.: +48 22 590 60 37

mail: kamil.cegielka@teknosystem.com.pl
www.teknosystem.com.pl