Sprzedaż

André Dziewanowski

Dyrektor Zarządzający

TEKNOPROD AB
Eldarvägen 1
SE-187 75 Täby
Sweden
Tel. kom. +46 70 815 33 65

Tel.: +46 8 445 11 51

mail: andre@teknoprod.se
www.teknoprod.se

Anna Gajewicz

Sprzedaż

TEKNOPROD AB
Eldarvägen 1
SE-187 75 Täby
Sweden
Tel.: +46 8 445 11 51

www.teknoprod.se

Sprzedaż w Polsce 

TEKNOSYSTEM Sp. z o.o.
Małowiejska 25
04-962 Warszawa
Polska

tel. kom. +48 603 730 731
Tel.: +48 22 590 60 33

www.teknosystem.com.pl