VIKING BELYSNING testad i hästbar

2020-01-28

VIKINGBELYSNING för hästar

VIKING LIGHTING är en perfekt arbetsplatsbelysning.

Ostlerna och hästarbetarna har testat VIKING-belysningen vid häststallen.

Hållbarhet och starkt ljus har möjliggjort komfortabelt arbete under hästskötsel och under andra arbeten.

VIKING LIGHTING tillverkad i IP54-klassen är smuts-, damm- och fuktighetssäker.

Det skugglösa VIKING-ljuset underlättar alla exakta jobb.