MOBIL BELYSNING
TILLVERKAD FÖR
ATT TÅLA ALLA TYPER AV
FÖRHÅLLANDEN OCH
PÅFRESTININGAR
VIKING LJUSTEKNIK
JÄMFÖRELSE OCH BESPARING
VIKING ARMATURER
LIVSLÄNGD OCH TÅLIGHET
VIKING TILLBEHÖR
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
KONTAKT
PARTNERS
TILLBAKA TILL ENTRÉ
NEW LED TECHNOLOGY
VIKING LIGHTING PRESENTATION

Sekretesspolicy
Viking ljusteknik

Vad gör en belysning bra...

En bra platsbelysning skall ha högt ljusflöde men låg luminans och ljuset skall spridas väl över hela arbetsområdet utan att blända.

Tillfredsställande ljusförhållanden behövs inte enbart på arbetsplatsen utan även i angränsande område där personer förflyttar sig under arbetets gång.

Där arbetsförhållandena ständigt ändras, är det viktigt med stor flexibilitet, att det går lätt att ändra placering och anpassa till ändrade arbetsförhållanden.

Ljusbehovet bestäms bl a av den individuella synförmågan och arbetsuppgiftens art, samt krav på precision och snabbhet. Vi vet med erfarenhet från byggsektorn att otillräcklig eller för stark belysning, felaktigt ljusinfall, reflexer och skuggbilder ökar risken för olycksfall.

Det är också viktigt att belysningen placeras så att man slipper arbeta med armaturerna i blickriktningen, och att den enskilde har möjlighet att anpassa belysningen efter behov. Att placera belysningen högt kan vara ett alternativ när man skall belysa ett större område.

Vi kan jämföra med vägbelysning. När ljuskällan sitter högt (solen) räcker det med en enda ljuskälla, men när de sitter lägre, som gatubelysning behövs flera ljuskällor utspridda längs vägen. De måste i största möjliga mån placeras högt (stolpar) för att belysa vägen jämnt och inte blända, vilket lägre placerade ljuskällor gör (mötande bilars strålkastare).

Luminans är ett begrepp som beskriver hur starkt ljuset som strålas ut från en yta är. Om ljuskällans yta är större, minskar luminansen, vilket gör att utbredda ljuskällor, som lysrör, bländar mindre än punktformiga ljuskällor (glödlampor). Man kan minska luminansen genom att sätta ett spridande glas framför ljuskällan, och man kan minska luminansen åt sidorna (ströljus) genom att använda ett raster. Viking har ett spridningsglas framför lysrören för att ge jämnt ljus och minska luminansen. Viking armaturer omsluter också ljuskällorna väl, så att de kan riktas så att man slipper se ljuskällan direkt.

Ljuskällans å är viktig, enär det kan vara tröttande och psykiskt påfrestande att arbeta i ljus med mindre god å, detta beskrivs med ljuskällans RA-värde. Detta skall vara så nära 100 som möjligt. Bra färg-återgivning får man ungefär från RA 80. Viking har RA-värde högre än 80.

När man i största möjliga mån har beaktat de ovan ställda anspråken, behövs inte särskilt starkt ljus för att vi ska se bra. I hemmiljö har man ofta belysning på mellan 40 och 150 lux. I offentliga miljöer är belysningsstyrkan oftast 150 till 500 lux, och vägbelysning håller i allmänhet omkring 20 lux närmast under lamporna och ner till ett par lux mitt emellan stolparna. Starkare belysta vägar kan ha omkring 50 lux under lamporna och ner till fem lux mellan stolparna. Det viktiga för att se bra är att variationen i ljusstyrka är måttlig inom det belysta området. Särskilt irriterande är det om ljuset språngvis minskar när man rör sig inom området. Viking belysning avtar gradvis ut mot kanterna utan någon skarp gräns mot det område som inte belsyses.

Med effektiv menar vi att;
  • Belysningsutbudet skall vara maximerat i förhållande till effektuttag.
  • Kort tändtid och återtändningstid.
  • Över RA 80-89, Färgtemperatur 4000 k / Dagsljus.
Med flexibel menar vi att;
  • Belysningen skall på kort tid kunna appliceras var som helst utan att ta skada eller slockna.
  • Stötar och slag måste den tåla.