MOBIL BELYSNING
TILLVERKAD FÖR
ATT TÅLA ALLA TYPER AV
FÖRHÅLLANDEN OCH
PÅFRESTININGAR
VIKING LJUSTEKNIK
JÄMFÖRELSE OCH BESPARING
VIKING ARMATURER
LIVSLÄNGD OCH TÅLIGHET
VIKING TILLBEHÖR
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
KONTAKT
PARTNERS
TILLBAKA TILL ENTRÉ
NEW LED TECHNOLOGY
VIKING LIGHTING PRESENTATION

Sekretesspolicy
Användningsområden

Belysningssatser Byggbelysning Lågvoltsbelysning
Räddningstjänst Verkstadsbelysning

Byggbelysning

Alltför stora kontraster i synfältet gör det svårare att se, detta kallas synnedsättande bländning. Med Viking har du möjlighet att styra ljuset på önskat sätt. Armaturen skärmar ljuskällan för att hindra bländning. Viking sprider ljuset på stor yta och minimerar kontrasten i övergången mellan ljust och mörkt.

Den stora livslängden på ljuskällorna, 16 000 timmar, gör att du knappast någonsin kommer att behöva byta lysrör. Lysrören är tåliga mot vibration, och en säker infästning med stötupptagande material i armaturen skyddar dem även mot ganska kraftiga stötar.


Byggbelysning

Viking belysning har ett eluttag i gaveln för kedjekoppling eller som skarvuttag. Lysrörsljus drar bara femtedelen så mycket ström som glödljus, och då kan man använda klenare ledningsnät och mindre elcentraler. Samtidigt minskar risken för att kopplingspunkter ska bli heta.

Jämförelse med halogen

Halogenstrålkastare är avsedda för fast montage på ett stort avstånd för att lysa upp en stor yta.

Viking belysning är tvärtemot Halogenstrålkastare;
Avsedd att vara mobil och lysa upp en stor yta på ett *kort avstånd, vilket kräver andra egenskaper, som att den inte får bli varm, inte blända och skall tåla att förflyttas.

* Med kort avstånd, räknar vi upp till 5m på t ex ett stativ eller hängande i en hall eller ett tält.
 1. Användandet av heta belysningar med utvändig temperatur på över 100şC inomhus är direkt olämpligt.
 2. Enligt AFS 1991:8 §3. Bländning skall så långt som möjligt undvikas (enligt lag).
 3. Samma lag men §5, ”Starka plötsliga luminansförändringar i ett arbetsområde ger ögonbesvär, därför att ögat behöver en viss tid för anpassning till olika ljusförhållanden (luminansförhållanden).
För- och nackdelar med halogen och Viking arbetsbelysning

HALOGENSTRåLKASTARE

Fördelar

 • Ger mycket ljus
 • Billig i inköp
 • Bör placeras på en minimihöjd av 3m, lyser då upp ett stort område

Nackdelar

 • Dyra i drift
 • Bländar
 • Brandfarliga, utvecklar hög värme
 • Ej lämplig som platsbelysning
 • Känslig för stötar

VIKING ARBETSBELYSNING

Fördelar

 • Väl avbländad, bra som platsbelysning
 • Billig i drift
 • Mycket ljus i förhållande till elförbrukning
 • Brandsäker, låg värmestrålning
 • Stöt och vibrationssäker
 • Lång livslängd på ljuskällan
 • Inbyggd skarvsladd